Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 11.02.2020 – 11.02.2022
Značka: ZP/CS 5631/2020/MAL
Popis: lokalita: parc. č. C-KN 2459/2 (ul. Šťastná)
Prílohy: