Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 13.01.2020 – 13.01.2022
Značka: ZP/CS 483/2020/MAL
Popis: lokalita: parc. č. C-KN 966 (ul. Rezedová)
Prílohy: