Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 10.01.2020 – 10.01.2022
Značka: ZP/CS 374/2020/DDU
Popis: lokalita: parc. č. 16518/655 k. ú. Trnávka (ul. Mokráň záhon)
Prílohy: