Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 8.11.2019 – 8.11.2021
Značka: ZP/CS 17809/2019/DDU
Popis: lokalita: parc. č. 16099/79 v k. ú. Trnávka /Letisko M. R. Štefánika/
Prílohy: