Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

výrubové konanie

Zverejnené: 8.10.2019 – 8.10.2021
Značka: ZP CS 16327/2019/LSU
Popis: lokalita: parc. č. 1702/1 v k. ú. Ružinov /ul. Strojnícka/
Prílohy: