Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie k začatiu stavebného konania verejnou vyhláškou - Bytový dom, byt č.2, Turčianska 1164/46, Bratislava - nahradenie okna v obvodovom murive

Zverejnené: 11.09.2019 – 27.09.2019
Značka: SÚ/CS 10322/2019/3/JLI
Popis: Deň doručenia: 26.09.2019