Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

výrubové konanie

Zverejnené: 12.08.2019 – 12.08.2021
Značka: ZP CS 14302/2019/ZPA
Popis: lokalita: parc. č. 16518/609 v k. ú. Trnávka /Studený dolec/
Prílohy: