Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

výrubové konanie

Zverejnené: 12.08.2019 – 12.08.2021
Značka: ZP CS 14299/2019/LSU
Popis: lokalita: parc. č. 245/2 v k. ú. Ružinov /ul. Konopná/
Prílohy: