Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania -,, Výmena technológie osobných výťahov Sklenárova 38 - 40 Bratislava" - výmena osobných výťahov TOV 400 - 500 kg

Zverejnené: 19.07.2019 – 6.08.2019
Značka: SÚ/CS 12998/2019/2/MBR
Popis: Deň doručenia: 05.08.2019