Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Mestská vila Elisabeth - ,,Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor I. etapa" - nebytový priestor č. 5, priestor 1.14 na 1. NP - Bajkalská 45A

Zverejnené: 12.07.2019 – 30.07.2019
Značka: SÚ/CS 12591/2019/2/ZSO
Popis: Deň doručenia: 29.07.2019