OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Mestská vila Elisabeth - ,,Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor I. etapa" - nebytový priestor č. 5, priestor 1.14 na 1. NP - Bajkalská 45A

Published: 12.07.2019 – 30.07.2019
Mark: SÚ/CS 12591/2019/2/ZSO