Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje odstránenie - „záhradná chata" - Mokráň Záhon, súpisné číslo 141 - príprava pozemku na novú výstavbu

Zverejnené: 3.07.2019 – 19.07.2019
Značka: SÚ/CS 9294/2019/3/ZSO-12
Popis: Deň doručenia: 18.07.2019