OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje odstránenie -

Published: 3.07.2019 – 19.07.2019
Mark: SÚ/CS 9294/2019/3/ZSO-12