Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 3.07.2019 – 31.12.2019
Značka: ZP CS 12628/2019/ZPA
Popis: Lokalita: Drieňová - Štrkovecké jazero
Prílohy: