Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

výrubové konanie

Zverejnené: 12.06.2019 – 12.06.2021
Značka: ZP CS 11618/2019/LSU
Popis: lokalita: parc. č. 1032/1 v k. ú. Ružinov /ul. Azalková/
Prílohy: