Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Polyfunkčný objekt a showroom "Milošov dvor" - zámer

Zverejnené: 15.05.2019 – 5.06.2019
Značka: ŽP/LRI
Popis: Polyfunkčný objekt a showroom "Milošov dvor" zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania v mestskej časti Nové mesto