Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Zverejnené: 15.04.2019 – 1.04.2021
Značka: ZP CS 4702/2019/ZPA
Popis: Lokalita: Ivanská cesta
Prílohy: