Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

výrubové konanie

Zverejnené: 12.02.2019 – 12.02.2021
Značka: ZP CS 6326/2019/LSU
Popis: lokalita: parc. č. 5063/28 v k. ú. Ružinov /areál Slovnaft/
Prílohy: