Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 6.02.2019 – 6.02.2021
Značka: ZP CS 6142/2019/DDU
Popis: lokalita: parc. č. 10131/1 v k. ú. Nivy /ul. Bazová/
Prílohy: