Úradná tabuľa

Sekcia: Petície

Petícia za odkúpenie pozemkov v parku na Ostredkoch

Zverejnené: 3.12.2018 – 3.12.2028
Prílohy: