Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 10.10.2018 – 31.12.2019
Značka: ZP CS 5307/2018/ZPA
Popis: Vo veci žiadosti mestskej časti Bratislava-Ružinov o vydanie súhlasu na výrub drevín v lokalite Štrkovec- západ je určeným správnym orgánom Mestská časť Bratislava–Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava.
Prílohy: