Úradná tabuľa

Sekcia: Petície

Petícia za schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Zverejnené: 16.05.2018 –
Značka: CS/STAR/10576/4/2018
Popis: Petícia za schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov z dôvodov hodných osobitného zreteľa“. My, rodičia a priatelia Súkromnej základnej školy, Ružová dolina 29, Bratislava (ďalej len „SZŠ“) podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve týmto vyjadrujú podporu Súkromnej základnej škole Ružová dolina 29 Bratislava a žiadajú vedenie Základnej školy, Ružová dolina 29, Bratislava (ďalej len „ZŠ“)a poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov o predĺženie nájmu časti priestorov v ZŠ na ďalšie päťročné obdobie. Petíciu podpísalo 911 občanov
Prílohy: