Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

výrubové konanie

Zverejnené: 7.11.2016 – 11.12.2019
Značka: ZP CS 18573/2016/LSU
Popis: lokalita: Astrová 18 prihlasovanie do konania, do podateľne alebo mailom (15.11.2016) na adresu: lenka.susorova@ruzinov.sk