Občiansky preukaz

Občiansky preukaz si vybavíte: 
Oddelenie dokladov Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II
Ružinovská 1/B, 821 02 Bratislava (konečná električiek ul. Astronomická)

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 14:00Ak nenastala žiadna zmena v trvalom pobyte dieťaťa, prvý občiansky preukaz sa vybavuje priamo na Oddelení dokladov OR PZ Bratislava II, Ružinovská 1/B.

Zákonný zástupca predloží:
1. rodný list dieťaťa - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky
2. občiansky preukaz zákonného zástupcu 
3. osvedčenie o štátnom občianstve dieťaťa  (ak sa dieťa alebo jeden z rodičov narodili v zahraničí, osvedčenie vydáva Okresný úrad Bratislava, Staromeská 6
4. rozsudok o zverení dieťaťa do opatery – originál s vyznačenou právoplatnosťou zo súdu  (ak sú rodičia rozvedení)

Po zmene trvalého pobytu treba vymeniť občiansky preukaz osobne do 30 dní

Detailné info o občianskych preukazoch: http://www.minv.sk/?obcianske-preukazy