Kontakty

Odbor sociálnych vecí

Kancelária prvého kontaktu - sociálne služby

Telefón: +421 2 48284451
Miestnosť: 33

Mgr. Henrieta Valková

Pozícia: vedúca odboru
Telefón: +421 2 48284276
Email:
Miestnosť: 7

Informácie

vykonáva činnosti v prvom kontakte miestneho úradu