Contacts

Odbor sociálnych vecí

Kancelária prvého kontaktu - sociálne služby

Phone: +421 2 48284451
Place: 33

Mgr. Henrieta Valková

Phone: +421 2 48284276
Email:
Place: 7