Kontakty

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Ing. Viera Kopáčová

Pozícia: vedúca
Telefón: +421 2 555 772 89
Email:

Informácie

  • poskytuje sociálnu službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť,
  • plní úlohy vyplývajúce zo spolupráce s Oddelením sociálnych služieb pri realizácii rámcovej náplne činností,

  • poskytuje základné sociálne poradenstvo,

  • poskytuje bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie, výchovu,

  • koordinuje riešenia úloh z podnetov zadaných občanmi v rámci kompetencií Odboru sociálnych vecí  v spolupráci s komunikačným oddelením.