Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - ,,Objekt obchodu a nevýrobných služieb s výstavnými priestormi a služobným bytom" - Domové role, Bratislava - novostavba

Zverejnené: 2.07.2019 – 18.07.2019
Značka: SÚ/CS 10838/2019/3/LBR
Popis: Deň doručenia: 17.07.2019