OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - ,,Objekt obchodu a nevýrobných služieb s výstavnými priestormi a služobným bytom" - Domové role, Bratislava - novostavba

Published: 2.07.2019 – 18.07.2019
Mark: SÚ/CS 10838/2019/3/LBR