Úradná tabuľa

Sekcia: Petície

Petícia proti zahusťovaniu sídlisk

Zverejnené: 30.09.2016 – 30.09.2026
Popis: Oznámenie o výsledku vybavenia petície
Prílohy: