Ružinov-miesto, kde žijem

Zámerom bolo zmapovať premeny mestskej časti od geomorfológie územia, cez pôdu, rastliny, živočíchy, osídľovanie územia až po aktuálne otázky životného prostredia v súčasnosti. Žiaci absolvovali sériu rozhovorov s odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty UK, Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy a miestneho úradu v Ružinove. Finálnym výsledkom projektu bol zborník s najpodnetnejšími príspevkami zo žiackej konferencie.

konferencia1-original prace3-original prednaska1-original