Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – povoľuje užívať – Galvaniho Business Centrum V – Galvaniho ulica v Bratislave – prekládka VTL plynovodu – k. ú. Trnávka Bratislava

Zverejnené: 16.10.2020 –
Značka: SU/CS 7586/2020/10/MER-171
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Prílohy: