Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – povoľuje užívanie – „Pamiatková obnova budovy Pradiarne BCT" – Bratislava, areál „Cvernovky" – k. ú. Nivy Bratislava

Zverejnené: 16.10.2020 –
Značka: SU/CS 11212/2020/7/KIL-172
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Prílohy: