Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – povoľuje zmenu v užívaní so stavebnými úpravami – CityPark Ružinov – byt č. 220 - A – Plynárenská ulica 3D v Bratislave, byt č. 220 – A, 2. NP – k. ú Nivy Bratislava

Zverejnené: 16.10.2020 – 3.11.2020
Značka: SU/CS 4410/2020/4/ZSO-118
Popis: Deň doručenia: 02.11.2020
Prílohy: