Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – zastavuje konanie o zmene stavby pred dokončením – Záhradná chatka – Vlčie hrdlo v Bratislave – k. ú. Nivy

Zverejnené: 15.10.2020 – 2.11.2020
Značka: SU/CS 117/2020/10/MAM-47
Popis: Deň doručenia: 30.10.2020
Prílohy: