Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – stavebné povolenie – na osvetlenú reklamnú stavbu – na streche bytového Krížna 64 – k. ú. Nivy v Bratislave – novostavba – reklamná stavba (reklama)

Zverejnené: 9.09.2020 – 25.09.2020
Značka: SU/CS 9110/2020/3/KDI-38
Popis: Deň doručenia: 24.09.2020