Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – zmena doby trvania – reklamné zariadenie typu „Blacklight", o rozmeroch 14,97 x 7,29 m – fasáda bytového domu – Krížna 64/Trnavská 2 – k. ú. Nivy v Bratislave

Zverejnené: 9.09.2020 – 25.09.2020
Značka: SU/CS 9108/2020/3/KDI-37
Popis: Deň doručenia: 24.09.2020