Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – stavebné povolenie – na osvetlenú reklamnú stavbu – na časti fásády bytového domu Krížna 64, Krížna 62 – k. ú. Nivy v Bratislave – novostavba – reklamná stavba

Zverejnené: 9.09.2020 – 25.09.2020
Značka: SU/CS 9109/2020/4/KDI-36
Popis: Deň doručenia: 24.09.2020