Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Rekreačný dom Žiška" – lokalita Studený dolec – novostavba – povoľuje odstránenie – „záhradná chatka" – lokalita Studený dolec – k. ú. Trnávka Bratislava

Zverejnené: 8.09.2020 – 24.09.2020
Značka: SU/CS 8044/2020/6/LBR-137
Popis: Deň doručenia: 23.09.2020
Prílohy: