Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie ministra – potvrdzujem – zmenu stavby pred dokončením – „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever" – rozklad účastníka konania – zamietam – odôvodnenie

Zverejnené: 8.09.2020 – 24.09.2020
Značka: Číslo: 22365/2020/SL/58826-M
Popis: Deň doručenia: 23.09.2020
Prílohy: