Úradná tabuľa

Sekcia: Zámery, verejné súťaže a dražby

Zverejnenie zámeru na vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov - Borodáčová

Zverejnené: 7.09.2020 – 23.09.2020