Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – povolenie na zmenu stavby pred dokončením – „Polyfunkčný komplex Klingerka" – Prekládka a ochrana koordinačných, komunikačných a optických káblov CDS – k. ú. Nivy Bratislava

Zverejnené: 7.09.2020 – 23.09.2020
Značka: zn. MAGS SSU 54704/2020/414065-6/Hu
Popis: Deň doručenia: 22.09.2020
Prílohy: