Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

„Bytový dom Klincová, Bratislava-Ružinov" - možnosť vyjadriť sa k novým podkladom rozhodnutia - Klincová ulica v Bratislave – k. ú. Nivy – novostavba - zmena stavby pred dokončením

Zverejnené: 31.07.2020 – 18.08.2020
Značka: SU/CS 7660/2020/18/MAM
Popis: Deň doručenia: 17.08.2020
Prílohy: