Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o pokračovaní konania o odstránení stavby - dooznámenie - Administartívna budova - nadstavba podlažia, zmena strechy - Bulharská ulica 139 v Bratislave – k. ú. Trnávka

Zverejnené: 31.07.2020 – 18.08.2020
Značka: SU/CS 3562/2020/4/LBR
Popis: Deň doručenia: 17.08.2020
Prílohy: