Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie - Stavebné úpravy v byte č. 52 na 5. poschodí, Muškátová ulica 12, Bratislava – k. ú. Ružinov Bratislava

Zverejnené: 31.07.2020 – 18.08.2020
Značka: SU/CS 4439/2020/5/ZSO
Popis: Deň doručenia: 17.08.2020
Prílohy: