Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o podan žiadosti - informácia - Forum Business Center II - areál vymedzený ulicami Prievozská ulica a Stará Prievozská ulica v Bratislave – k. ú. Nivy

Zverejnené: 31.07.2020 –
Značka: SÚ/CS 8401/2020/4/MER
Popis: zverejnené do doby právoplatného ukončenia stavebného konania
Prílohy: