Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania - zmena stavby pred dokončením - Polyfunkčný komplex Klingerka - územie ohraničené ulicami Prístavná, Plátenická, Valchárska a Súkennícka v Bratislave – k. ú. Nivy

Zverejnené: 24.07.2020 – 11.08.2020
Značka: SÚ/CS 11066/2020/2/KIL
Popis: Deň doručenia: 10.08.2020
Prílohy: