Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia o začatí konania o zmene stavby pred dokončením súboru stavieb „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06" – k. ú. Nivy, Pribinova, Bratislava

Zverejnené: 29.06.2020 –
Značka: SÚ/CS 8887/2020/2/MAM
Popis: do doby právoplatného ukončenia správneho konania
Prílohy: