Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – „Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy" – „Areál „Cvernovky" , Páričkova – Svätoplukova – Košická ul. v Bratislave – k. ú. Nivy

Zverejnené: 29.06.2020 –
Značka: SÚ/CS 8832/2020/5/KIL
Popis: do doby právoplatného ukončenia stavebného konania
Prílohy: