Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania – Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – II. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na výslní v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Zverejnené: 24.06.2020 – 10.07.2020
Značka: SÚ/CS 8006/2020/6/MER
Popis: Deň doručenia: 09.07.2020
Prílohy: